Zilverwater 40 ppm

Zilverwater 40 ppm

Zilverwater 40 ppm heeft dezelfde eigenschappen als vermeld bij zilverwater 10 ppm maar is bevat een 4 maal grotere hoeveelheid zilver in de oplossing. Ook de verhouding ionisch zilver en colloïdale zilverdeeltjes ligt anders. Gemiddeld ligt de verhouding hier 40% ionisch zilver en 60 % colloïdale zilverdeeltjes. De kleur van de oplossing is geel tot ambergeel. Vooral bij uitwendig gebruik werkt de verse hogere contratie snel en effectief. Door de hoge concentratie ontstaat er bij langdurig bewaren sneller een neerslag van zilverdeeltjes op de bodem en wand van de fles. Op de werking van het zilverwater maakt dit echter weinig uit omdat een eventueel wat teruglopen van van de oplossing er altijd nog ruim voldoende overblijft voor een goede werking. Vroeger werd een sterkere  colloïdale oplossing gebonden met gelatine of een eiwit waardoor de beweging van de deeltjes veel moeilijker of onmogelijk werd.  

Uit de praktijkervaring: Water heeft bijzondere eigenschappen die niet direct met chemie te maken heeft.

Water blijkt ook een soort informatiedrager. Het lijkt erop dat energetische eigenschappen van materialen op water kunnen worden overgedragen. Bij de fabricage van zilverwater lijkt het alsof het water de energetische eigenschappen opslaat die zilver op de biologie van een levend wezen heeft. Als zilver, dat lange tijd in oplossing in water is geweest, neerslaat dan heeft dat water wat energetische eigenschappen overgenomen van het zilver. Dit water behoudt hierdoor nog lang een sturende invloed op de gehele biologie. Die invloed van dit water heeft een ontstekingremmend karakter. Het lijkt veel op de potentierende eigenschappen waar men in de homeopathie gebruik van maakt.